Class 10 Social Guide in Nepali 2080: SEE social studies notebook in Nepali

Click to read class 10 social book

Class 10 Social teacher guide in nepali

Social studies is a course that helps students learn about different cultures, societies, and economies. It also helps students learn about the history of the Nepal, Europe, and other countries. In social studies, students learn about the role of governments, economic systems, and social movements in shaping the world. Nepali social studies read the full book for Class 10.

SEE social studies notebook/ Guide in Nepali 2080

If you are searching for the class 10 social book guide this is one of the best blog for you.

एकाइ – एक हामी र हाम्रो समाज

पाठ १ सामाजिकीकरण

पाठ २ हाम्रा पहिचान

पाठ ३ : विविधतामा एकता

पाठ ४ : हाम्रा राष्ट्रिय गौरव


एकाइ – दुई विकास र विकासका पूर्वाधार

पाठ १ : मानव विकास सूचकाङ्क

पाठ २ : दिगो विकास

पाठ ३ : नेपालमा सङ्घीयता 

पाठ ४ : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू


एकाइ-तीन हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यता

पाठ १ हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदा

पाठ – २ हाम्रा लोकगीत

पाठ – ३ नेपाली लोकबाजा

पाठ ४ हाम्रा लोक तथा शास्त्रीय नृत्य

पाठ – ५ हाम्रा राष्ट्रिय दिवसहरू

पाठ ६ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व

पाठ – ७ विश्वबन्धुत्व र मानवता

पाठ – ८ हाम्रो सामाजिक दायित्व


एकाइ-चार सामाजिक समस्या र समाधान

पाठ – १ मानव बेचबिखन : एक गम्भीर सामाजिक समस्या

पाठ – २ यौन विकृति र विसङ्गति

पाठ ३ घरेलु हिंसा

पाठ – ४ सामाजिक विकृतिका रूपमा भ्रष्टाचार

पाठ – ५ अन्धविश्वास हटाऔँ

पाठ – ६ सामाजिक समस्याको पहिचान र समस्या समाधान

See also  Class 10 English Book Teacher Guide: SEE English Book Notebook

पाठ – ७ सामाजिक समस्या समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय


एकाइ-पाँच लागरिक चेतना

पाठ १ व्यवस्थापिका

पाठ – २ सङ्घीय कार्यपालिका

पाठ – ३ न्यायपालिका

पाठ – ४ राजनीतिक दल

पाठ ५ निर्वाचन प्रक्रिया र नागरिकको भूमिका

पाठ – ६ मानव अधिकार

पाठ – ७ मानव अधिकार संरक्षणमा सङ्घसंस्थाको भूमि

पाठ – ८ उपभोक्ता अधिकार


एकाइ – छ हाम्रो पृथ्वी

पाठ – १ हावापानीमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू

पाठ – २ विश्वका हावापानीका प्रकारहरू

पाठ – ३ मण्डल

पाठ – ४ समशीतोष्ण मण्डल

पाठ – ५ शीत प्रदेश

पाठ ६ विश्वको हावापानी : धरातलीय विविधता र प्रभा

पाठ ७ उत्तर अमेरिका महादेश

We just develop app for class 10 social students download our class 10 social book guide app and view all class 10 social solutions.

This Post Has One Comment

  1. ashok shrestha

    Please help me

Leave a Reply