Social Studies Grade 10 in Nepali: New syllabus SEE Class 10 Social Book: Samajik Adhyayan Grade 10

In class 10 social book, we learn about various topics related to our society. We learn about the history of our country and its culture. We also learn about the current social issues and how to deal with them. Curriculum Development Centre (CDC) makes this beautiful social studies book for class 10 students. In class 10 social book there are 9 Units. There are lots of sections in that unit also.

एकाइ – एक हामी र हाम्रो समाज

पाठ १ सामाजिकीकरण

पाठ २ हाम्रा पहिचान

पाठ ३ : विविधतामा एकता

पाठ ४ : हाम्रा राष्ट्रिय गौरव


एकाइ – दुई विकास र विकासका पूर्वाधार

पाठ १ : मानव विकास सूचकाङ्क

पाठ २ : दिगो विकास

पाठ ३ : नेपालमा सङ्घीयता 

पाठ ४ : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू


एकाइ-तीन हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यता

पाठ १ हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदा

पाठ – २ हाम्रा लोकगीत

पाठ – ३ नेपाली लोकबाजा

पाठ ४ हाम्रा लोक तथा शास्त्रीय नृत्य

पाठ – ५ हाम्रा राष्ट्रिय दिवसहरू

पाठ ६ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व

पाठ – ७ विश्वबन्धुत्व र मानवता

पाठ – ८ हाम्रो सामाजिक दायित्व


एकाइ-चार सामाजिक समस्या र समाधान

पाठ – १ मानव बेचबिखन : एक गम्भीर सामाजिक समस्या

पाठ – २ यौन विकृति र विसङ्गति

पाठ ३ घरेलु हिंसा

पाठ – ४ सामाजिक विकृतिका रूपमा भ्रष्टाचार

पाठ – ५ अन्धविश्वास हटाऔँ

पाठ – ६ सामाजिक समस्याको पहिचान र समस्या समाधान

पाठ – ७ सामाजिक समस्या समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय


एकाइ-पाँच लागरिक चेतना

पाठ १ व्यवस्थापिका

पाठ – २ सङ्घीय कार्यपालिका

पाठ – ३ न्यायपालिका

पाठ – ४ राजनीतिक दल

पाठ ५ निर्वाचन प्रक्रिया र नागरिकको भूमिका

पाठ – ६ मानव अधिकार

See also  [Download PDF] Science Book Grade 10 in Nepali : New syllabus SEE Science Book and Guide

पाठ – ७ मानव अधिकार संरक्षणमा सङ्घसंस्थाको भूमि

पाठ – ८ उपभोक्ता अधिकार


एकाइ – छ हाम्रो पृथ्वी

पाठ – १ हावापानीमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू

पाठ – २ विश्वका हावापानीका प्रकारहरू

पाठ – ३ मण्डल

पाठ – ४ समशीतोष्ण मण्डल

पाठ – ५ शीत प्रदेश

पाठ ६ विश्वको हावापानी : धरातलीय विविधता र प्रभा

पाठ ७ उत्तर अमेरिका महादेश

“Hami ra Hamro Samaj” is the first unit in this book and in this unit there are 4 more sections. The second unit topic is “bikash ra bikash ko purbadhar” which has 5 more sections and this start on page number 17. “Hamro Samajik mulya manyata” is the third unit of social studies nepali book. Unit four topic is “samajik samasya ra samadhan”. “Nagarik Chetana” topic in unit five. which is start from unit five. “Hamro Prithivi” topic is in unit six. Unit six starts from page number 103. “hamro bigat” topic is in unit seven. Unit 8 is all about “aarthik kriyakalap” Last unit is unit 9. Unit 9 topic is “hamro aantarastriya sambandha ra sahayog” . Which is start from page number 224.

सामाजिक अध्ययन कक्षा १० / Class 10 Social Studies Book Read

Server – 1

Social studies in Nepali PDF

Class 10 Social Studies Book Download

Is Class 10 Social Studies a compulsory subject?

Yes, This is the compulsory subject for class 10 students.

Class 10 Social Studies Book Teacher Guide

This Post Has One Comment

Leave a Reply