[Download PDF] Class 7 Nepali Book 2079: Grade 7 Nepali Book Guide

read book

Nepali Book 2079

CDC (Curriculum Development Centre) Nepal update the Nepali book in 2079. In this new pdf Nepali book, there are a total of 18 units. All units are in the Nepali language.

Book Info

Book Title: नेपाली कक्षा ७, २०७९
Publisher: Curriculum Development Centre
Total Units: 18
Languages: Nepali
Class: 7

Read/Download class 7 Nepali book PDF

Server – 1

Class 7 Nepali Book PDF

Server – 2

http://202.45.146.138/elibrary/?r=9980

Class 7 Nepali Guide

Class 7 nepali book guide totally free for all grade 7 students. This is also very helpful class 7 nepali teachers. You can use this application by downloading android app from play store. Sample content is given below.

पाठ १ मेरो देश कविता

कविताका मुख्य मुख्य बुँदा :

  • नेपाल कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्‍ने देश
  • हिउँचुलीको पहिलो भुल्का देखिने देश
  • यहाँ शड्करले बास चुनी पहिलो सृष्टि खोलेका
  • वेद बोलीले चेतनाको ज्योति छरेका
  • बुद्ध तथा जनकको ज्ञानभूमि
  • जुनसुकै कुनामा पुगे पनि नेपालीको जात नेपाली नै हुने
  • जसले जे भने पनि नेपालीको नाम नेपाली नै हुने ….

…………….

If you want a full class 7 Nepali guide book just download it from the below links.

Use it for free.

Class 7 Nepali Guide Materials

TopicMaterials
Class 7 Nepali Teacher GuideView Now
Class 7 Nepali all unit Full Guide VideoWatch Now
Grade 7 full Nepali Book updated curriculum View Now
Class 7 Nepali Full Guide BookDownload Now
class 7 Nepali book material
See also  [Download PDF] Moral Education grade 7 in English

Leave a Reply